8
 

آمار قابل توجه

تغییرات و تعمیرات

اجاق گاز

شیلنگ

شیر  گاز

کنتور و رگلاتور

سایت اصلی شرکت ملی گاز ایران

 

     کنتور و رگلاتور  8

 

قبل از اينكه وسايل گاز سوز خود را به سيستم لوله كشي گاز طبيعي وصل نماييد لازم است به چند نكته مهم زير توجه داشته باشيد:

شركت ملـــي گاز به منظور حفظ سلامت و ايمني شما سيستم لوله كشي داخلي شما را قبل از وصل گاز بررسي نموده و پس از رفع كليه اشكالات اجازه بهره برداري از ‌آن را صادر نموده است.بنابراين هيچگونه نگراني از سيستم لوله كشي گاز منزلتان نداشته باشيد.رگلاتور و كنتور نصب شده براي ساختماني كه شما در آن زندگي مي كنيد ظرفيت معيني دارند وبيش از حد تعيين شده نمي توانند جوابگوي مصرف باشند.
بنابراين چنانچه قصد توسعه لوله كشي داخلي و اضافه نمودن وسايل گاز سوز را داريد حتماً اين موضوع را با شركت ملي گاز ايران در ميان بگذاريد تا ضمن دريافت راهنماييهاي لازم در صورتيكه نياز به رگلاتور و كنتور باشد اقدام گردد.
بنابراين چنانچه قصد توسعه لوله كشي داخلي و اضافه نمودن وسايل گاز سوز را داريد حتماً اين موضوع را با شركت ملي گاز ايران در ميان بگذاريد تا ضمن دريافت راهنماييهاي لازم در صورتيكه نياز به رگلاتور و كنتور باشد اقدام گردد.

 

حرف اول ما اينست كه:توسعه لوله كشي داخلي و اضافه نمودن وسايل گاز سوز بدون اطلاع شركت ملي گاز ممنوع مي باشد.

توجه به اين نكته ضروري است كه رگلاتور و كنتور گاز توسط شركت ملي گاز ايران با رعايت تمام نكات ايمني و فني در محل مناسب نصب مي گردد. بنابراين فقط شركت ملي گاز ايران مجاز است در صورت لزوم محل آنرا تغيير دهد.

رگلاتور مجهز به وسايل ايمني خاصي است كه در صورت بروز هر گونه نقص در سيـستم لوله كشي شهر به طور اتو ماتيك جريان گاز را قطع مي كند تا مصرف كنندگان در معرض خطر قرار نگيرند.

در صورتيكه قصد تخريب منزل و نوسازي داريد بايستي حتماً به شركت ملي گاز اطلاع دهيد تا علمك را جمع كنند.

  هرگز جهت حفاظت رگلاتور در كوچه از توري سيمي استفاده نكنيد،چون موجب خسارت به رگلاتور و لوله مي گردد

 

اگر علمك گاز در كوچه باريك مي باشد،بطوريكه در معرض خطر برخورد ديواره وانت بار به آن مي باشد بهتر است روي دماغه رگلاتور شبرنگ چسبانده شود.

به خاطر داشته باشيد:از دستكاري كنتور و رگلاتور اكيداًخود داري نماييد.

 

 

 

 

 

شیر گاز

   
  
 شیر گاز

 

در كليه ساختمانهايي كه داراي لوله كشي گاز مي باشند علاوه بر نصب يك عدد شير اصلي در نزديكي درب ورودي،در نزديكي هر دستگاه گاز سوز نيز يك شير مصرف قرار دارد تا در مواقع ضروري بتوان با بستن اين شير از ورود گاز به همان دستگاه جلوگيري نمود.وظيفه شير اصلي نيز قطع و وصل جريان ساختمان مي باشد.
چنانچه نياز به قطع گاز ساختمان باشد لازم است شير اصلي گاز را ببنديد.

از اتصال دو يا چند وسيله گاز سوز به يك شير مصرف خود داري نماييد.

   

در موقع بازگشت از مسافرت هنگاميكه قصد داريد شير اصلي گاز(بعد از كنتور) را باز كنيد در ابتـدا لازم اسـت اطمينان حاصل نماييـد كه كـلــيه شـيرهاي مصـرفوســايل گازســوز بسته است،در غير اين صورت حتي اگر شير مصرف يك وسيله باز باشد امكان بروز خطر وجود دارد.

 

در پوش

اگر به بعضي از شيرهاي مصرف فعلا ًهيچگونه وسيله گاز سوز وصل نشده و مورد استفاده قرار نمي گيرد لازم است حتماً با در پوش مسدود شوند،تا چنانچه احياناًشير مصرف باز شد گاز از لوله خارج نشده و حادثه اي بوجود نيايد.

چنانچه براي مدت طولاني قصد استفاده از وسيله گاز سوزي را نداشته باشيد حتماً شير مصرف آنرا بسته نگه داريد.

در صورت ترك منزل براي مدت طولاني حتماً شير اصلي   گاز را ببنديد.

 

 

      
   
      شيلنگ     شيلنگ

 

رعايت نكات ايمني در خصوص استفاده از شيلنگهاي مناسب براي اتصال وسايل گاز سوز به لوله كشي گاز از اهميت ويژه و حساسي بر خوردار مي باشد وچنانچه اين موارد ناديده گرفته شده و يا كم اهميت شمرده شوند در نهايت باعث بروز اتفاقات ناگوار خواهند بود.لازم است قبل از اينكه وسيله گاز سوز خود را به سيستم لوله كشي گاز وصل نماييد به چند نكته مهم توجه داشته باشيم:

شيلنگهاي لاستيكي معمولي در برابر مواد نفتي و گازي به سرعت فاسد مي شوند،به همين دليل براي وصل كردن اجاق گاز و ساير وسايلي كه استفاده از شيلنگ براي اتصال آنها به سيستم لوله كشي گاز مجاز شناخته شده،بايد از شيلنگهاي لاستيكي تقويت شده(فشار قوي)كه مخصوص گاز ساخته شده است استفاده نمود.

براي وصل كردن بخاري از شيلنگ فشار قوي استفاده كنيد.

طول شيلنگ گاز هرگز نبايد حد اكثر از يك و نيم متر بيشتر باشد.

  شيلنگ گاز هرگز نبايد در معرض حرارت اجاق گاز و ساير وسايل گاز سوز قرار داشته باشند.شيلنگهاي لاستيكي را بايد هر چند ماه يكبار مورد بازديد قرار داد تا اطمينان حاصل شود كه شيلنگهاي مورد استفاده سوراخ نشده و ترك بر نداشته و از محل بست بريده نشده باشند.

به شما هشدار مي دهيم :

  از شيلنگهاي طويل براي رسانيدن گاز به نقاط مختلف ساختمان استفاده نكنيد .

بست

 براي محكم كردن شيلنگهاي گازي كه،از يك طرف به وسايل گاز سوز و از طرف ديگر به لوله كشي گاز وصل هستند حتماً بايد از بستهاي فلزي استفاده شود.

   
 

پيچاندن سيم يا هر چيز ديگري به جاي بست،باعث بريده شدن يا جدا شدن شيلنگ مي شود و به خوبي و به طور محكم نمي تواند شيلنگ را نگه دارد كه در هر دو صورت باعث نشت گاز خواهد شد.

   

پس از استفاده از بستهاي فلزي،با استفاده از كف صابون اطمينان حاصل نماييد كه گاز از محل اتصال و يا از بدنه خود شيلنگ به بيرون نشت نمي كند. نحوه آزمايش را در قسمتهاي بعد مطالعه نماييد.

تو صيه مي كنيم:بدون استــفاده از بست براي محـكم كردن شيــلنـگ گاز،هرگز از وسيله گاز سوز استفاده نكنيد.

   

آموزش نشت گاز

بعد از وصل نمودن وسيله گاز سوز به سيستم لوله كشي گاز و قبل از شروع به استفاده از وسيله گاز سوز حتماً مي بايستي آزمايش نشت گاز را انجام دهيد.

براي انجام آزمايش نشت گاز در يك ظرف مقداري آب ريخته وبه آن صابون يا مايع ظرفشويي و يا پودر اضافه كنيد. بعد آنرا به وسيله اسفنج(ابر)بر روي محلهاي اتصال بست ،به وسيله گاز سوز و همچنين محل اتصال بست با لوله كشي گاز و سپس بر روي شيلنگ يا لوله گاز بكشيد.چنانچه بر روي هر يك از آنها حباب تشكيل شد نشان دهنده نشت گاز است. چنانچه به هنگام آزمايش متوجه نشت گاز شديد فوراً شير مصرف آن وسيله گاز سوز را ببنديد و به بررسي و رفع علت اقدام نماييد.

   

لوله فلزي لوله كشي گاز در منزل نيز بايد هر چند وقت يكبار بازديد گردند تا در صورت زخمي شدن يا كنده شدن رنگ روغني آنها،مجدداً رنگ آميزي گردند.

 

 

        اجاق گاز      اجاق گاز

 

 

 يكي از وسايلي كه بي شك در منزل تمامي مشتركين وجود دارد اجاق گاز است. اجاق گاز وسيله اي است كه بيشتر از ساير وسايل منزل و در اكثر ساعات شبانه روز مورد استفاده قرار مي گيرد واستفاده از آن هم مختص خانمهاي خانه دار نبوده و ساير اعضاي خانواده نيز كم و بيش و در مواقع لزوم از اجاق گاز استفاده مي نمايند . آمار حوادثي كه بر اثر بي احتياطي و عدم رعايت نكات ايمني در استفاده از اجاق  روي مي دهد متاسفانه در مقايسه با سايربا وسايل گازسوز بيشتر مي باشد .به اين ترتيب و با توجه به گستردگي استفاده از اجاق گاز و براي اينكه وسايل گاز سوز مبدل به وسيله اي مطمئن جهت آسايش زندگي شما و خانواده تان گردد لازم است نكاتي را جهت آگاهي تمام اعضا خانواده شما خواننده گرامي ذكر مي نماييم:

توصيه مي شود بهتر است وسايل گاز سوزي كه در يك محل بطور ثابت نصب مي شوند بوسيله لوله فلزي به سيستم لوله كشي وصل گردند.

 

   

در اجاق گازهايي كه پيلوت(شمعك)ندارند هميشه ابتدا كبريت را روشن بكنيدوسپس شير گاز را باز كنيد. مجدداًتوصيه مي كنيم كه از باز كردن شير اجاق گاز قبل از روشن كردن كبريت خود داري كنيد در غير اينصورت در فاصله بين باز كردن شير اجاق گاز و روشن كردن كبريت گاز در فضاي آشپزخانه منتشر شده و ممكن است باعث انفجار و آتش سوزي گردد

 

   

اگر اجاق گاز ووسايل گازسوزي كه مورد استفاده قرار مي‌گيرد داراي پيلوت (شمعك) مي‌باشند جنانچه بعد از باز كردن شير گاز مشعل روشن نشود معلوم مي شود كه پيلوت ميزان نيست و يا خاموش شده است . در هرحال بايد فوراً شير گاز را بست و به بررسي و رفع علت پرداخت .

 

   

 

سر رفتن ظرف غذا و مانند آنها بر روي اجاق گاز ممكن است باعث خاموش شدن شعله گردد .بنابراين هنگام استفاده از اجاق گاز بايد دقت شود كه ظرف غذا سر نرود . چنانچه اين عمل اتفاق افتاد و شعله خاموش شد بايد فوراً شير گاز را بست و پس از خارج كردن گاز منتشر شده در فضاي آشپزخانه ،اجاق گاز را تميز و آماده روشن كردن مجدد نمود .هميشه مراقب باشيد كه مشعلهاي اجاق گاز و ضمائم آن كاملاً تميز و مرتب باشند تا گاز بتواند به راحتي و به اندازه كافي به مشعل برسد و با شعله آبي بسوزد . براي اين كار بايد هفته‌اي يك يا دو بار شير مصرف مربوط را بست و مشعلها و ضمائم آن را از جاي خود بيرون آورد و پس از تميز كردن و شستن كاملاً آنها را خشك كرد و دوباره در جاي خود قرار داد.

 

   

از وارد آوردن ضربه بوسيله ديگ و ساير ظروف سنگين بر روي اجاق گاز جداً خودداري كنيد زيرا باعث سست شدن اتصالات و نشت گاز مي شود .

 

   

وسايل گاز سوز مخصوصاً اجاق گاز را در محل وزش جريان باد مانند پنجره ، مقابل باد بزنهاي برقي و. . . قرار ندهيد زيرا اين عوامل باعث خاموش شدن شعله مي شود و در نتيجه چون شير اجاق باز است گاز در فضا پراكنده مي شود و توليد خطر وآتش سوزي مي كند.

 

 

   آبگرمكن

 توصيه مي گردد بهتر است :
از نصب آبگرمكن ديواري در منازلي كه زير بناي آنها كمتر از 50 متر مربع مي باشد خودداري و به جاي آن آبگرمكن زميني استفاده شود چون مصرف اكسيژن آبگرمكن ديواري بالست و هنگامي كه سرويس قرار مي گيرد موجب كمبود اكسيژن در منزل مي گردد .

 

 

بخاري

با سرد شدن هوا اولين اقدام در تمامي خانواده ها آماده كردن بخاري جهت تامين گرما مي‌باشد . اما قبل از اينكه بخاريهاي گازي خود را روشن كنيد به اين نكته دقيقاً توجه كنيد تا بتوانيد در كنار خانه گرم ، آسايش و راحتي خيال هم داشته باشيد .از نكات اساسي اين است .كه هميشه اجازه بدهيد هواي كافي براي سوختن به بخاري گاز سوز برسد .وجود روزنه هاي زير ردبها براي اين منظور مفيد مي باشند
 

از تبديل بخاري و ساير وسايلي كه با سوختهاي ديگر مورد استفاده قرار مي گيرد به نوع گاز سوز جداً خودداري نماييد .

بخاري ،آبگرمكن و شومينه بايد به دودكش مجزا و مجهز به كلاهك در پشت بام متصل باشند .

قرار گرفتن پرده ، لباس ، رختخواب ،ظرف پلاستيكي و ساير اشياء قابل اشتعال در مجاورت بخاري مي تواند سبب وقوع آتش سوزي در منزل گردد .

در صورتي كه بعد از فصل سرما ، بخاري را جمع آوري مي كنيد ،حتماً انتهاي شير را با درپوش مسدود نماييد ودر هنگام وصل مجدد از افراد با صلاحيت كمك بخواهيد .

درصورتي كه احساس كرديد سوخت بخاري ناقص بوده و يا با شعله آبي نمي سوزد به آن بي تفاوت نمانيد ،ممكن است اين نقص از نرسيدن هواي كافي به بخاري باشد .

 

  دقت نماييد :

  بخاري بايستي همواره با شعله آبي بسوزد .در صورتي كه با شعله زرد ميسوزد بايستي آنرا فوراً از سرويس خارج كنيد و جهت رفع عيب به تعميركاران متخصص اطلاع دهيد .

 

 

دودكش:

  هر وسيله گاز سوز بايد داراي يك دودكش مجزا و مجهز به كلاهك باشد.

دودكش وسايل گاز سوز در محل عبور از شيشه پنجره ها نبايد مستقيماً با شيشه در تماس باشند زيرا در چنين صورتي امكان شكستن شيشه در اثر حرارت و افتادن دودكش وجود دارد.
 

هر وسيله گاز سوز به وسيله دو يا سه عدد زانو به سيستم دودكش نصب شود وجود زانوي اضافي در مسير دودكش موجب كندي حركت محصولات احتراق شده و نهايتاً موجب كندي حركت محصولات احتراق شده و نهايتاً موجب پس زدگي و خفگي ساكنان منزل مي گردد.
 

در صورتيكه دودكش از پنجره به بيرون هدايت شده است بايد داراي حداقل يك متر ارتفاع از محل خروج از پنجره باشد.هر چند وفت يكبار كلاهك دودكش هاي وسايل گاز سوز و مسير مربوطه را بازرسي نماييد خصوصاً در فصل زمستان چنانچه در اثر وزش باد و طوفان كلاهك  از محل خود جدا سده مجدداً در محل مربوطه نصب گردد. چون وجود كلاهك علاوه بر اينكه از نفوذ باران وبرف و افتادن ساير اشياء به داخل جلوگيري مي كند،در تنظيم سوخت وسيله گاز سوز و خروج محصولات احتراق موثر است.انتهاي دودكش هاي توي كار بايد حداقل 75سانتيمتر از سطح پشت بام بالاتر باشد

 

 

 
 

 تغییرات و تعميرات

 

 تغییرات و تعميرات

سفارش دو نكته ضروري است:

1-معايب و نواقص دستگاههاي گاز سوز را هر قدر هم كه جزئي باشد،جدي بگيريد.

2-از جابجايي وسايل گاز سوزي كه بوسيله لوله ثابت به سيستم لوله كشي گاز ساختمان متصل است خودداري كنيد.

 

 معايب و نواقص قسمتهاي مختلف دستگاههاي گاز سوز را هر قدر هم جزئي باشد مهم بدانيد و براي تعمير آنها فوراً با نمايندگي فروش دستگاههاي مزبور و يا تعميركاران مجرب تماس حاصل نماييد.

از جابه جا كردن وسايل گاز سوزي كه مستقيماً به لوله ثابت متصل است بايد خودداري كرد ولي چنانچه اين امر لازم باشد ،براي تغيير محل وسيله گازسوز و در نتيجه اضافه و يا كم كردن يا تغيير محل لوله گاز آن را بايد به موسسات مجاز مراجعه كرد.

   

آموزش و راهنمايي

كار كردن صحيح با وسايل گاز سوز را بايستي از سنين مقتضي به فرزندان خود بياموزيم تا ضمن آگاهي از نحوه مقابله با خطرات احتمالي،در مواقع لزوم بتوانند عملكرد و رفتار مناسبي داشته باشند.كنجكاوي هاي كودكان و تقليد آنان از كارهاي بزرگترها و والدينشان همواره مسبب بروز حوادث در خانه ها بوده و در مورد گاز نيز مي تواند فاجعه آفرين باشد.
چنانچه نگران بازي كردن فرزندان خردسال خود با وسايل گاز سوز هستيد،در مواقع عدم استفاده از اين وسايل حتماً شير مصرف آنرا ببنديد.
چنانچه در ميان اطرافيان كساني هستند كه نحوه رفتار صحيح با وسايل گاز سوز را نمي دانند و خطرات گاز را نمي شناسند آنها را راهنمايي كنيد.

   

هشدار هاي ايمني

در صورت نشت گاز و استشمام بوي آن قبل از هر كاري بايد دقت كرد در آن محل هيچگونه آتش كبريت،فندك و امثال آن روشن نشود و همچنين كليدها و وسايل برقي قطع و وصل نگردند و به همان حال روشن يا خاموش كه هستند باقي بمانند زيرا شعله يا جرقه حاصل از هر يك از عوامل فوق ممكن است باعث انفجار گاز پخش شده گردد.

در چنين مواردي ضمن حفظ خونسردي نكات ذيل را به مورد اجرا بگذاريد:

1-افراد خانواده را از محل آلوده به گاز خارج كنيد.

2-فوراً شير اصلي گاز را ببنديد.

3-در صورتيكه كنتور برق در فضاي آلوده به گاز وجود نداشته باشد،برق را از فيوز اصلي قطع كنيد.

4-در و پنجره ها را باز كنيد.

5-با تكان دادن حوله پنبه اي مرطوب به جريان خروج هواي آلوده به گاز تسريع نماييد(توجه داشته باشيد براي خروج هواي آلوده هرگز از پنكه،هواكش و ساير دستگاههاي برقي مشابه استفاده نكنيد).

6-تا مطمئن نشده ايد كه گاز كاملاً تخليه شده به نفرات اجازه ورود به منزل ندهيد.

در صورت بروز هر نوع آتش سوزي در ساختمان،چون وجود گاز در لوله احتمالاً باعث تشديد آتش سوزي و خطرات بيشتري حواهد شد بنابراين در چنين مواقعي فوراً شير اصلي گاز ساختمان را كه بعد از كنتور قرار دارد ببنديد تا جرين گاز به داخل ساختمان قطع گردد.

 

نصـب و اسـتفاده از خامـوش كننـده هـاي استـاندارد در آشــپزخانه از ضايعـات ناشـي از آتش سوزي ها  به موقع جلوگيري مي كند.

هنگام نشت گاز چنانچه محل تاريك باشد بايد از روشن كردن چراغ برق يا هر نوع شعله خودداري كرد.براي روشنايي محل مي توان از چراغ قوه استفاده كرد.چراغ قوه را در خارج از فضاي آلوده به گاز روشن نماييد.

   

 

 

   

 

  آمار و نکات قابل توجه  آمار

 

 

 

1    دماي رفاه بين 21-18 درجه سانتيگراد است. مي توانيم با قراردادن يك دماسنج در اطاق ، هم دما را اندازه گيري كنيم و هم از هدر رفتن انرژي جلوگيري كنيم.
2     با صرفه جويي حاصل از كاهش 2 درجه دماي بخاري هر مشترك در كشور، روزانه مي توان 27 مدرسه ساخت.
3 استفاده از پنجره هاي دو جداره در ساختمانهاي مناطق شهري ، ساليانه حدود 166 ميليارد ريال صرفه جويي در پي خواهد داشت .
4 در زمستان مي توانيم از نور و انرژي خورشيد جهت روشنايي و گرم كردن منازل استفاده كرده و با اين كار از اتلاف گاز جلوگيري كنيم .
5 كاهش هر يك درجه سانتيگراد دما و جلوگيري از افزايش بي مورد دماي اتاق، ،سبب كاهش مصرف سوخت به ميزان 6 درصد مي گردد . 
6 اگر پخت غذا به زمان طولاني تري نياز دارد از زودپز استفاده كنيد . 
7 در هنگام پخت و پز، ميزان  شعله با اندازة ظرف روي آن بايد هماهنگ باشد . 
8 يكي از راههاي صرفه جويي اين است كه دماي آبگرمكن وشوفاژ را بين50-40 درجه سانتيگراد قرار دهيد  .
9 با صرفه جويي يك متر مكعبي هر خانوار بهره مند از گاز طبيعي در هر روز،روزانه مي توان 619 خانوار جديد از هم ميهنان را مشترك گاز طبيعي نمود.
10 آيا مي دانيد 8 درصد از مشتركين پرمصرف 30 درصد از كل مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي را به خود اختصاص مي دهند؟
11 حدود 40 درصد از اتلاف انرژي ساختمان از طريق پنجره ها صورت مي گيرد، براي جلوگيري از هدر رفت انرژي از پنجره هاي دو جداره استفاده كنيد.
12 يكي از موثرترين راههاي صرفه جويي ، خاموش نمودن بخاري يا مشعل شوفاژ هنگام مسافرت است .
13 درفصل سرما براي گرم شدن محل سكونت از پرده هاي ضخيم استفاده نماييد .
14 درجه بخاري يا شوفاژ را آنقدر زياد نكنيد كه از شدت گرما مجبور شويد پنجره ها را بازكنيد. 
15 يكي از راههاي صرفه جويي اين است كه شبها موقع خوابيدن شعله بخاري يا درجه شوفاژ را كم كنيد و از پتو يا لحاف استفاده كنيد .
16 يكي از راههاي صرفه جويي اين است كه بخاري و شوفاژ اتاقهايي كه از آنها استفاده نمي كنيد را خاموش كنيد.
17 يكي از راههاي صرفه جويي، استفاده از لباسهاي مناسب در فصلهاي سرد سال است  .
18 يكي از راههاي صرفه جويي اين است كه  هنگام استفاده از اجاق گاز ، براي ظروف كوچك از شعله بزرگ استفاده نكنيد .
19  دماي رفاه بين 21 18 درجه سانيگراد است . با رعايت دماي رفاه از اتلاف انرژي جلوگيري نمائيم .
20 اگر هر مشترك گاز طبيعي درجه بخاري خود را در فصول سرد سال فقط معادل 2 درجه كاهش دهد،روزانه معادل 19/500/000 مترمكعب در مصرف گاز صرفه جويي مي شود.
21 با صرفه جويي حاصل از كاهش 2 درجه دماي بخاري هر مشترك در كشور، مي توان سالانه حدود 900/000 مشترك جديد گاز طبيعي ايجاد كرد.
22 آيا مي دانيد اگر هر خانوار بهره مند از گاز طبيعي روزانه فقط 2 درجه حرارت منزل خود را كاهش دهد،معادل نصف يكي از فازهاي عسلويه در مصرف گاز طبيعي صرفه جويي مي شود.
23 آيا مي دانيد 8 درصد از مشتركين پرمصرف، 30 درصد از كل مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي را به خود اختصاص مي دهند؟
24 با انتخاب پرده مناسب اتلاف حرارتي ساختمان به ميزان 5 درصد كاهش مي يابد.
25  ما براي توليد هر واحد ثروت ، 6 برابر بيش از همسايگان غربي خود گاز مصرف مي كنيم.
26 اگر هر مشترك فقط يك درجه دماي بخاري خود را كم كند روزانه به اندازه توليد يك فاز عسلويه صرفه جويي مي شود كه در سال  معادل هزينة ساخت يك فاز عسلويه يعني 3 هزار ميليارد تومان است. 
27   براي روشن كردن بخاري اتاق خواب ، يك ساعت قبل از خواب زمان خوبي است .
28   شومينه ها را خاموش و از بخاري استاندارد استفاده كنيم تا امنيت و بازده گرمايي بهتري داشته باشيم .
29   حرف A در برچسب انرژي نشانگر بالاترين ميزان كارايي و حرف G نشانگر كمترين ميزان بازدهي است. موقع خريد دقت كنيد .
30 با بسته نگهداشتن درب اتاقهاي خالي وخاموش كردن بخاريهاي موجود در آنها ، مقادير قابل توجهي در مصرف گاز طبيعي صرفه جويي مي شود
31 آيا مي دانيد متوسط مصرف انرژي در ايران 71 برابر ژاپن مي باشد ؟
32 آيا مي دانيد متوسط مصرف انرژي در ايران 2 برابر چين مي باشد ؟
33 برچسب انرژي سبز رنگ يعني بهترين انتخاب .
34 يادمان باشد يك ساعت قبل از خواب اتاق خواب را گرم كنيم نه در همه مدت روز.
35   به ياد داشته باشيد ، روشن نگه داشتن بخاري ياشوفاژ اتاق هاي خالي در خانه گناهي بزرگ و اسراف است .
36 از مزاياي اجراي مبحث 19 مقررات ملي در ساختمان ،حداقل 50 درصد كاهش مصرف سوخت و هزينه هاي مربوطه است.

 

 

 

شرکت ملی گاز ایران
www.nigc.ir